fetvâ


fetvâ
(A.)
[ یﻮﺘﻓ ]
kadının verdiği şer'î karar.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • fetva — fetvá ( ále), s.f. – (înv.) Sentinţă, hotărîre a unui muftiu. tc. fetva. sec. XVIII. Trimis de blaurb, 13.09.2007. Sursa: DER …   Dicționar Român

  • fetvă — fétvă, fetvále, s.f. (înv.) sentinţă dată de muftiu (interpretul legii mahomedane) în cazuri dificile (în perioada fanariotă). Trimis de blaurb, 09.05.2006. Sursa: DAR …   Dicționar Român

  • fetva — fȅtva ž <G mn fȅtāvā/ ī> DEFINICIJA isl. pravno mišljenje ili uputa koju daje muftija kako da se riješi neki šerijatski problem; fatva ETIMOLOGIJA tur. ← arap. fätwā …   Hrvatski jezični portal

  • fetva — is., din b., Ar. fetvā İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen belge Birleşik Sözler fetvahane fetvayişerife Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller fetva vermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Fetva — Fatwa Religion religions abrahamiques : judaïsme · christianisme · islam Ce …   Wikipédia en Français

  • fetva — (fèt fa) s. m. Chez les musulmans, sentence prononcée par le mufti sur un point de doctrine ou de droit difficile à résoudre ; elle supplée au silence de la loi et demeure sans appel.    Au plur. Des fetfas, comme des agas, des pachas. Voltaire l …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • FETVA — Bir hâdise, bir muâmele hakkındaki hükm ü şer îyi ehli olanın haber vermesi ve o hükme dair verilen mâlumat, bilgi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • fetva çıkarmak — esk. belli bir konuda dinî hukuk kurallarına göre izin almak Şimdi müftüye gideceğim, fetva çıkarıp senden boşanacağım. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FETVA EMİNİ — Şeyhülislâm kapısındaki Fetvahane nin başında bulunan zata verilen ünvandır. Şeyhülislâma sorulan şer i meselelerin fetvalarını hazırlamak, istida ile vukubulan suallere cevap vermek ve şer iyye mahkemelerinden verilen ilâmları tetkik etmek… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • fetva vermek — 1) herhangi bir işlemin veya eylemin din kurallarına uygun olup olmadığı konusunda konuyla ilgili bilim adamlarınca açıklama yapılmak 2) bir işin yapılabilmesi için yargıda bulunmak 3) mec. gereksiz yere emir verir gibi konuşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük